Tag: การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

นิสัยที่ไม่ดี ที่ควรโยนทิ้งไปให้หมดนิสัยที่ไม่ดี ที่ควรโยนทิ้งไปให้หมด

คนเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ ก็ต้องเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เท่านั้น เพราะว่าไม่มีการกระทำอะไรที่จะให้ดีข้นกว่าเดิมได้ ถ้าหากยังทำสิ่งเดิมๆ อยู่ ซึ่งก็จะเหมือนกับคนที่เขารวย คนที่เขาสำเร็จในชีวิต ก็ต้องเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เท่านั้น ยิ่งถ้ารู้ตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเร็วขึ้น  ทีนี้มาดูกันต่อว่า มีนิสัยแบบไหนบ้างที่เราควรโยนทิ้งงแลละไม่ควรกระทำในชีวิต เพราะนอกจากจะเป็นการเสียเวลาแล้ว ยังส่งผลเสียให้กับตัวเราด้วย คุณอาจจะไม่เป็นที่รักของคนในสังคม คนรอบตัว ถ้าหากว่ายังทำนิสัยเช่นนี้อยู่  นิสัยที่คุณควรเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด ...