Day: May 24, 2022

การใช้ชีวิต

คุณจะเป็นคนใหม่ได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนความคิดเหล่านี้คุณจะเป็นคนใหม่ได้ง่ายๆ ด้วยการเปลี่ยนความคิดเหล่านี้

ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ ก็ต้องเริ่มต้นเปลี่ยนที่ความคิดของเราก่อนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นหากคุณไปมองหาสิ่งอื่นรอบตัว ให้เป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการเสมอ คุณอาจจะต้องเจอกับความผิดหวังอยู่ตลอด  ฉะนั้นให้เริ่มต้นเปลี่ยนที่ตัวเองจะดีที่สุด เพราะคุณสามารถกำหนนดเส้นทางในชีวิตของคุณได้ว่าต้องการอยากจะให้เป็นแบบไหน อยากจะให้ตัวเองไปสู่จุดสูงสุดขนาดไหนบ้าง มาดูว่าการเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดของตัวเอง ควรแก้ไขในส่วนไหนบ้าง ความคิดที่คุณควรเปลี่ยน 1.อย่าพยายามเป็นคนอื่น ในสังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้ คุณอาจจะมองเห็นความแตกต่างของแต่ละคน และคิดว่าเราจะต้องเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ให้ได้ จนลืมการเป็นตัวของตัวเอง และนี่เองที่เป็นสาเหตุให้คุณรู้สึกน้อยใช้ในโชคชะตาตัวเอง ฉะนั้นการเป็นตัวของตัวเอง จะง่ายกว่าการเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนกับคนอื่น ...

การพัฒนาตนเอง

นิสัยที่ไม่ดี ที่ควรโยนทิ้งไปให้หมดนิสัยที่ไม่ดี ที่ควรโยนทิ้งไปให้หมด

คนเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ ก็ต้องเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เท่านั้น เพราะว่าไม่มีการกระทำอะไรที่จะให้ดีข้นกว่าเดิมได้ ถ้าหากยังทำสิ่งเดิมๆ อยู่ ซึ่งก็จะเหมือนกับคนที่เขารวย คนที่เขาสำเร็จในชีวิต ก็ต้องเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เท่านั้น ยิ่งถ้ารู้ตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเร็วขึ้น  ทีนี้มาดูกันต่อว่า มีนิสัยแบบไหนบ้างที่เราควรโยนทิ้งงแลละไม่ควรกระทำในชีวิต เพราะนอกจากจะเป็นการเสียเวลาแล้ว ยังส่งผลเสียให้กับตัวเราด้วย คุณอาจจะไม่เป็นที่รักของคนในสังคม คนรอบตัว ถ้าหากว่ายังทำนิสัยเช่นนี้อยู่  นิสัยที่คุณควรเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด ...