Day: January 14, 2020

ของเล่นเสริมทักษะ

เนรมิตกิจกรรม และของเล่นเสริมทักษะ ให้แก่ลูกน้อยเนรมิตกิจกรรม และของเล่นเสริมทักษะ ให้แก่ลูกน้อย

วันนี้เราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ นำของใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นกิจกรรม และของเล่นเสริมทักษะ ให้แก่ลูกน้อยกันค่ะ 3 กิจกรรม และของเล่นเสริมทักษะ ของลูกน้อย บล็อกกล่องกระดาษ นำกล่องสบู่เก่าๆ หรือกล่องนมที่ใช้แล้วมาประมาณ 6-10 ชิ้น ชวนลูกเล่นด้วยการนำกล่องมาวางต่อหรือซ้อนกันเป็นรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของลูก ซึ่งกิจกรรมนี้ทำเพื่อฝึกทักษะการจับวาง การวางซ้อน การวางเรียง ฝึกทักษะการใช้มือและตาประสานกัน ฝึกการกะระยะ ...